False friends

 

ENGLISH WORD

MEANING

POLISH FALSE FRIEND

FALSE FRIEND MEANING

accord

porozumienie

akord

chord

actual

właściwy

aktualny

current, present

actually

właściwie,

w rzeczywistości

aktualnie

currently, presently

affair

sprawa, romans

afera

swindle, scandal

billion

miliard

bilion

trillion

caravan

przyczepa kempingowa

karawan

hearse

carnation

goździk

karnacja

complexion

chef

szef kuchni

szef

boss

closet

szafa

klozet

toilet

combatant

bojownik,wal-czący, żołnierz

kombatant

veteran

complement

uzupełnienie

komplement

compliment

compositor

zecer,składacz

kompozytor

composer

confident

pewny siebie

konfident

informer

data

dane

data

date

desk

biurko

deska

board

dress

sukienka

dres

tracksuit

eventual

ostateczny

ewentualny

possible

eventually

ostatecznie

ewentualnie

possibly

evidence

dowód

ewidencja

record, files

expertise

biegłość

ekspertyza

evaluation,

expert's report

extra

dodatkowy

ekstra

great, super

fabric

tkanina

fabryka

factory

fatal

śmiertelny

fatalny

terrible, calamitous

genial

uprzejmy, towarzyski

genialny

brilliant

gymnasium

(gym)

sala gimnastyczna

gimnazjum

junior high school

hazard

niebiezpieczeństwo

hazard

gambling

ignorant

nieświadomy, niepowiadomiony

ignorant

ignoramus

lecture

wykład

lektura

reading

lunatic

szaleniec

lunatyk

sleepwalker

novel

powieść

nowela

short story, novella

obscure

niejasny, niewyraźny

obskurny

shabby, sordid

occupant

mieszkaniec

okupant

invader, occupier

ordinary

zwyczajny

ordynarny

vulgar, coarse

paragraph

akapit

paragraf

article

pasta

makaron

pasta

paste

pathetic

żałosny

patetyczny

pompous

pension

emerytura, renta

pensja

salary

phenomenon

zjawisko

fenomen

marvel, wonder

physician

lekarz

fizyk

physicist

portmanteau

walizka

portmonetka

purse

preservative

środek konserwujący

prezerwa-tywa

condom

pupil

uczeń; źrenica

pupil

pet

receipt

paragon

recepta

prescription

rent

czynsz

renta

pension

rumour

plotka, pogłoska

rumor

noise, rumble

salad

sałatka

sałata

lettuce

sentence

zdanie

sentencja

maxim

speaker

głośnik, mówca

spiker

announcer

sympathy

współczucie

sympatia

liking, fondeness

sympathetic

współczujący

sympatyczny

amiable, lovable

wagon

wóz

wagon

carriage